Borduren van uw naam, logo, figuur of quote op textiel

Privacy


1.          TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.marycool.be.

De Website wordt uitgebaat door Mary Cool, eenmanszaak, Hoge Wieltjesgracht 8, 8900 Ieper, ondernemingsnummer: 0691.920.103.

Wij bij Mary Cool vinden jouw privacy belangrijk en handelen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). We nodigen jou uit deze Privacyverklaring te lezen om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt via de Website.

Door de Website te gebruiken en/of door persoonsgegevens mee te delen, ga je uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder Mary Cool persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Indien je bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, word je verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites in het beheer van andere organisaties waarnaar wij linken, en wij zijn niet verantwoordelijk voor enige persoonsgegevens welke via de Website door jou worden verzonden aan deze derde partijen.

Indien je via de Website persoonsgegevens van andere personen overmaakt aan ons, maak je je sterk en garandeer je dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Wij bij Mary Cool behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 30/08/2018.

 

2.          Verwerking van persoonsgegevens

2.1       Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Van zodra jouw bezoek of jouw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer je op of via de Websites gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals (i) een account aanmaken op de Websites, (ii) ons contacteren, (iii) deelnemen aan een wedstrijd, (iv) uw instellingen in de klantenzone wijzigen, (v) akkoord gaan met het ontvangen van periodieke mededelingen van Mary Cool, worden bepaalde persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld.

De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zullen afhangen van de functionaliteit die je gebruikt, en kunnen bijvoorbeeld volgende gegevens omvatten: uw  naam, thuisadres, leveringsadres, facturatie-adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, paswoord. Afhankelijk van de functionaliteit waarop u een beroep doet, kan u verplicht zijn om bepaalde gegevens over te maken. Die verplichte overmaking van gegevens kan immers nodig zijn om Mary Cool toe te laten de gevraagde functionaliteit aan te bieden.

Dergelijke gegevens worden respectievelijk gebruikt:

(i)     voor de aanmaak van uw account,  om jou eventueel nadere informatie te verstrekken, om jou de gevraagde producten of diensten te verstrekken en op te volgen, voor algemeen klantenbeheer en voor de dienst naverkoop;

(ii)    voor het verwerken van betalingen;

(iii)   voor het bijhouden van de boekhouding;

(iv)  om jouw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;

(v)   om jou te laten deelnemen aan een wedstrijd en jou te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;

(vi)  om jou nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail te bezorgen.

 

2.2           Doorgifte aan derden

Mary Cool verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor eigen doeleinden en streeft ernaar deze niet te delen met derden. Moest er in de toekomst, om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren, beroep moeten gedaan worden op een derde met wie jouw persoonsgegevens moeten worden gedeeld, dan zullen we jou hiervan op de hoogte brengen.

 

3.          RECHTEN VAN toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, beschik je op ieder ogenblik van een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van jouw persoonsgegevens. Indien je over een account op de Websites beschikt, heb je de mogelijkheid om zelf sommige van jouw profielgegevens te beheren en aan te passen en ervoor te opteren om van Mary Cool geen e-mails meer te ontvangen. Je kan je eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en je kan je hiervoor schriftelijk richten tot ons via de hieronder vermelde contactgegevens, of via het contactformulier op de Website.

 

4.          Contactgegevens

Mary Cool is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

Je kan ons steeds contacteren op het volgende adres:

 

Hoge Wieltjesgracht 8

8900 Ieper

hello@marycool.be

 

Wens je een
ontwerp op maat?


Neem contact op

Stel je vraag
of bestel!


Contact Bestel